Biuletyn Informacji Publicznej oświadczenia majątkowe 2014 - Oświadczenia majątkowe - Urząd Miasta Legnica

Urząd Miasta Legnica
Ostatnia aktualizacja strony: 16.02.2018, 15:00

Oświadczenia majątkowe

Środa, 25 lutego 2015

oświadczenia majątkowe 2014

Poniżej udostępniane są oświadczenia majątkowe za rok 2014, osób zobowiązanych do ich złożenia na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym. Natomiast oświadczenia majątkowe za lata poprzednie złożone przez osoby do tego zobowiązane, są dostępne poprzez wejście w nazwisko  poszukiwanej osoby w zakładce - Wykaz osób.

Załączniki do strony

Metadane

Data publikacji 25.02.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnica
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zbigniew Wróblewski
Osoba udostępniająca informację:
Zbigniew Wróblewski Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Osoba modyfikująca informację:
©-2018 Urząd Miasta Legnica. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL