Urząd Miasta Legnicy

http://um.bip.legnica.eu/uml/nieodplatna-pomoc-prawn/22277,Zasady-udzielania-pomocy.html
2020-07-02, 13:16

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Poniedziałek, 10 czerwca 2019

Zasady udzielania pomocy

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

NIEODPŁATNA MEDIACJA

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. 2017.2030, zm. Dz.U.2018.1467) reguluje ważne kwestie dotyczące udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

DLA KOGO?

Pomoc mogą otrzymać osoby uprawnione, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona przez uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej  lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stawnie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

ZAPISY NA PORADY

Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można umówić pod numerem telefonu: 76/72 - 12 - 140 w Wydziale Organizacji, Kadr i Kontroli Urzędu Miasta Legnicy oraz pod numerem 76/72 – 33 – 173 wew. 44 za pośrednictwem poczty e-mail: eimielinska@legnica.eu.

Dla osób doświadczających problemów z poruszaniem się może zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie poza lokalizacją punktu lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Wizytę taką można umówić pod numerem telefon: 76/72 - 12 - 140 w Wydziale Organizacji, Kadr i Kontroli Urzędu Miasta Legnicy oraz pod numerem 76/72 – 33 – 173 wew. 44 lub za pośrednictwem poczty e- mail: eimielinska@legnica.eu.

Dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się, może być udzielona nieodpłatne pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskiego przy pomocy tłumacza przysięgłego języka migowego albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Wizytę taką można umówić pod numerem telefon: 76/72 - 12 - 140 w Wydziale Organizacji, Kadr i Kontroli Urzędu Miasta Legnicy oraz pod numerem 76/72 – 33 – 173 wew. 44 lub za pośrednictwem poczty e- mail: eimielinska@legnica.eu.

 

CO OBEJMUJE POMOC?

Pomoc prawna polega na:

 

JAKI ZAKRES PRAWA OBEJMUJE POMOC?

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 

URNA

Część B karty pomocy, obejmującą opinię osoby uprawnionej o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim należy umieścić w urnie znajdującej się w części pomieszczenia przeznaczonej na oczekiwanie na uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Plakat - nieodpłatna pomoc pracwna

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 10.06.2019
Data modyfikacji : 25.07.2019
Rejestr zmian Wersje dokumentu
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Trojan-Imielińska
Osoba udostępniająca informację:
Bogusław Żuchowski Wydział Organizacji, Kadr i Kontroli
Osoba modyfikująca informację:
Anna Turko