Biuletyn Informacji Publicznej Zasdy udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane - Dotacje z budżetu miasta na prace przy zabytku - Urząd Miasta Legnica

Urząd Miasta Legnica
Ostatnia aktualizacja strony: 16.09.2019, 14:30

Dotacje z budżetu miasta na prace przy zabytku

Piątek, 21 grudnia 2018

Zasdy udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane

Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze miasta Legnicy, sposobu jej rozliczania, kontroli wykonania zadania oraz postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji

Od stycznia 2019 r. będą obowiązywały zmienione zasady udzielania dotacji na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

Podstawą udzielania dotacji jest podjęta uchwała Nr LI/548/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu miasta Legnicy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze miasta Legnicy, sposobu jej rozliczania, kontroli wykonania zadania oraz postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji.

Nabór wniosków będzie trwał od 2 do 31 stycznia 2019 r.

Ubiegając się o dotację w styczniu 2019 r. należy złożyć wniosek na nowym formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

Wnioski należy składać w kancelarii Urzędu Miasta Legnica.

Poniżej do pobrania uchwała oraz nowe formularze wniosku i rozliczenia dotacji

 

Zapraszamy do składania wniosków.

 

Pliki do pobrania:

  1. Uchwała nr LI/548/18 z dnia 24 września 2018 r.
  2. Uchwała nr IV/61/19 z dnia 28 stycznia 2019 r.
  3. Zarządzenie Prezydenta Miasta Legnicy nr 85/PM/19 z dnia 30 stycznia 2019 r.
  4. Wniosek o udzielenie dotacji celowej - załacznik nr 1 do uchwały
  5. Rozliczenie dostacji  - załącznik nr 2 do uchwały

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 21.12.2018
Data modyfikacji : 16.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnica
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Tyzenhauz
Osoba udostępniająca informację:
Maria Tyzenhauz Miejski Konserwator Zabytków
Osoba modyfikująca informację:
Maria Tyzenhauz
©-2019 Urząd Miasta Legnica. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL