Urząd Miasta Legnicy

http://um.bip.legnica.eu/uml/konsultacje-spoleczne/ogloszenie-o-przeprowad/26957,Konsultacje-spoleczne-dotyczace-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-prze.html
2021-10-19, 01:39
Środa, 15 września 2021

Konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – obszaru w rejonie ul. Złotoryjskiej ograniczonego ul. K. Makuszyńskiego, B. Leśmiana i J. Lechonia

Prezydent Legnicy zaprasza mieszkańców na konsultacje społeczne w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – obszaru w rejonie ul. Złotoryjskiej ograniczonego ul. K. Makuszyńskiego, B. Leśmiana i J. Lechonia

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 15 września do 25 października 2021 r.
w następujących formach:

1)   dyskusji publicznej, która odbędzie się w dniu 24 września 2021r. o godz. 12.00 w sali nr 9 budynku Urzędu Miasta Legnicy przy pl. Słowiańskim 7,

2)    elektronicznej  - uwagi będzie można wysłać na adres e-mail bok@legnica.eu.

3)    pisemnej -  pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Legnicy, 59-220 Legnica,
pl. Słowiański8

UWAGA!

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie wyłożony do publicznego wglądu w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legnicy (Pl. Słowiański 8) w dniach od 15 września do 8 października 2021 r.

Wysyłając swoje uwagi i sugestie na temat powyższego projektu planu zagospodarowania przestrzennego należy wpisać swoje imię i nazwisko lub nazwę i adres jednostki organizacyjnej, a także wskazać adres i oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

W dyskusji publicznej wezmą udział pracownicy Urzędu Miasta Legnicy oraz projektant planu zagospodarowania przestrzennego.

Projekt uchwały wraz z załącznikami jest dostępny w załączeniu.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 15.09.2021
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Izabela Wyrzykowska
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Wyrzykowska Centrum Dialogu Obywatelskiego