Biuletyn Informacji Publicznej Umawianie wizyty - Urząd Miasta Legnica

Urząd Miasta Legnica
Ostatnia aktualizacja strony: 23.02.2018, 17:18

Umawianie wizyty

Umawianie wizyty

Aplikacja umożliwia wcześniejsze zarezerwowanie terminu wizyty w biurze obsługi klienta Urzędu Miasta Legnica (Akademia Rycerska ul. Chojnowska 2).


EWIDENCJA LUDNOŚCI

Meldunki, dowody osobiste, wybory, udostępnianie danych

 

A. DOWODY OSOBISTE
- PO RAZ PIERWSZY


B. DOWODY OSOBISTE
- WYMIANA, UTRATA, ODBIÓR


C. DOWODY OSOBISTE

Dodatkowe informacje Umów wizytę

D. MELDUNKI, PESEL, POŚWIADCZENIA, ZAŚWIADCZENIA, UDOSTĘPNIANIE DANYCH, ZGŁOSZENIE UTRATY DOWODU OSOBISTEGO


E. ZAMELDOWANIE I WYMELDOWANIE DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ


F. INFORMACJA, WYBORY
- PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O DOPISANIE DO SPISUKOMUNIKACJA

Rejestracja pojazdów, prawa jazdy, transport, stacje diagnostyczne, ośrodki szkolenia kierowców

 

G. REJESTRACJA POJAZDÓW
- REJESTRACJA POJAZDÓW, WYREJESTROWANIE POJAZDÓW (STAŁE I CZASOWE), WTÓRNIKI DOKUMENTÓW, WTÓRNIKI TABLIC REJETRACYJNYCH, ZASTAWY REJESTROWE I BANKOWE, WYMIANA DOWODÓW REJESTRACYJNYCH, ZASWIADCZENIA, NABICIE NR VIN, TABLICZKI ZNAMIONOWE, ADNOTACJE W DOWODZIE REJETRACYJNYM


H. REJESTRACJA POJAZDÓW
- ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH, ZGŁOSZENIE SPRZEDAŻY, ADNOTACJE W DOWODZIE REJETRACYJNYCH; HAK, GAZ, ZWROT ZATRZYMANEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO


I. PRAWA JAZDY
- PO RAZ PIERWSZY, WYMIANA PRAW JAZDY, WTÓRNIKI, ODBIÓR, ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI


J. PRAWA JAZDY
- ZATRZYMANE PRAWA JAZDY, DŁUŻNICY ALIMENTACYJNI COFNIĘTE UPRAWNIENIA, EGZAMIN KONTROLNY, SKIEROWANIA NA BADANIE LEKARSKIE


L. STACJE DIAGNOSTYCZNE, DIAGNOŚCI, TRANSPORT OSÓB, ZAŚWIADCZENIA NA POTRZEBY WŁASNE


M. OŚRODKI SZKOLENIA, INSTRUKTORZY, TRANSPORT RZECZY, POŚREDNICTWO PRZY PRZEWOZIE RZECZYDZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Ewidencja działalności gospodarczej, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

N. EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


P. ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCHURZĄD STANU CYWILNEGO

Zgłoszenia urodzeń, zgłoszenia zgonów, wypisy z ksiąg, zawieranie związków małżeńskich

 

A. ODPISY AKTÓW STANU CYWILNEGO (METRYKI). KORESPONDENCJA.


B. REJESTRACJA DZIECKA URODZONEGO W LEGNICY. UZNANIE OJCOSTWA.


C. REJESTRACJA ZGONU W LEGNICY. ZMIANA IMION I NAZWISK. JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.


D. ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA. ZAŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM. ROZWODY.


E. ZGŁOSZENIE ZAGRANICZNEGO URODZENIA, MAŁŻEŃSTWA, ZGONU. NIEZGODNOŚCI W AKTACH.


F. KIEROWNIK USC.


Metadane

Data dodania: 01.04.2015
Data modyfikacji 03.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnica
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jarosław Mokwiński
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Mokwiński Wydział Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Mokwiński
©-2018 Urząd Miasta Legnica. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL