Biuletyn Informacji Publicznej Zwrot utraconych zarobków z uwagi na odbycie ćwiczeń wojskowych - Sprawy wojskowe - Urząd Miasta Legnica

Urząd Miasta Legnica
Ostatnia aktualizacja strony: 19.03.2018, 18:02

Sprawy wojskowe

Zwrot utraconych zarobków z uwagi na odbycie ćwiczeń wojskowych

herb miasta KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA LEGNICA
Pl. Słowiański 8
tel. 76 72 12 199, fax 76 72 12 115
e-mail: kancelaria(at)legnica.eu
www.legnica.eu
ZKOC Zwrot utraconych zarobków z uwagi na odbycie ćwiczeń wojskowych  
Wymagane dokumenty:
 
1. Wniosek

2. Zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o odbyciu ćwiczeń wojskowych

3. Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości utraconych zarobków

Opłaty:
 
Nie podlega opłacie skarbowej

Terminy załatwienia sprawy:
 
Niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu dni od otrzymania wniosku.

Jednostka odpowiedzialna:
 
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej,  Al. Rzeczypospolitej 3, tel. 76 722 13 90

Tryb odwoławczy:
 
Odwołanie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od otrzymania decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Legnicy

Dodatkowe informacje:
  • Świadczenie pieniężne za każdy dzień ćwiczeń wojskowych stanowi kwotę 1/21 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu pomnożoną przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych. Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/21 dwu i półkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego;
  • Świadczenie pieniężne wypłaca się w kwocie pomniejszonej o uposarzenie, jakie żołnierz rezerwy otrzymał z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.
Podstawy prawna:
  • Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz.1534.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz.U. z 2015r. poz. 1520.)
ZKOC Zapraszamy codziennie od 7.30 do 15.30,
a we wtorki od 8.00 do 16.00
 

Metadane

Data publikacji 12.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnica
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Klaudiusz Cwynar
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Snopko Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
Osoba modyfikująca informację:
©-2018 Urząd Miasta Legnica. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL