Biuletyn Informacji Publicznej Uzyskanie zezwolenia w zakresie sprowadzenia zwłok/szczątków z zagranicy - Komunikacja i transport - Wydział Infrastruktury Komunalnej - Urząd Miasta Legnica

Urząd Miasta Legnica
Ostatnia aktualizacja strony: 23.02.2018, 17:18

Komunikacja i transport - Wydział Infrastruktury Komunalnej

Uzyskanie zezwolenia w zakresie sprowadzenia zwłok/szczątków z zagranicy

herb miasta KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA LEGNICA
Pl. Słowiański 8
tel. 76 72 12 199, fax 76 72 12 115
e-mail: kancelaria(at)legnica.eu
www.legnica.eu
logo
IK Uzyskanie zezwolenia w zakresie sprowadzenia zwłok/szczątków z zagranicy  

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek osoby ubiegającej się o zezwolenie na sprowadzenie zwłok/szczątków z zagranicy.
  2. Załączniki:

  • Karta zgonu przetłumaczona na język polski przez tłumacza przysięgłego lub w tłumaczeniu potwierdzonym przez konsula
  • Pełnomocnictwo
  • Oświadczenie

(Wzory załaczników do pobrania dostępne na dole strony)

 

Opłaty:
 
Zwolnione z opłaty skarbowej

Termin załatwiania spraw:
 
Niezwłocznie po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy w formie postanowienia

Jednostka odpowiedzialna:
 
Wydział Infrastruktury Komunalnej, pokój nr 127, I p., tel. 76 721 23 34

Tryb odwoławczy:
 
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie

Podstawa prawna:
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. 2007r. Nr 249,poz.1866.) 
Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U.z 2015r. poz.2126 j.t.) 
 
 
IK Zapraszamy codziennie od 7.30 do 15.30,
a we wtorki od 8.00 do 16.00
 

Załączniki do strony

Metadane

Data publikacji 06.06.2013
Data modyfikacji 18.02.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnica
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sylwia Horbaczewska - Wróbel
Osoba udostępniająca informację:
Agata Poździk Wydział Infrastruktury Komunalnej
Osoba modyfikująca informację:
Agata Poździk
©-2018 Urząd Miasta Legnica. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL