Urząd Miasta Legnicy

http://um.bip.legnica.eu/uml/budzet-1/opinie-rio/21253,Uchwala-Nr-II1732018-Skladu-Orzekajacego-Regionalnej-Izby-Obrachunkowej-we-Wrocl.html
2020-04-10, 20:42

Uchwała Nr II/173/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Legnicy przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2019 rok

Metadane

Data publikacji : 19.12.2018
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Kulikowska
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Kulikowska Wydział Finansowy