Urząd Miasta Legnicy

http://um.bip.legnica.eu/uml/budzet-1/opinie-rio/19647,Uchwala-Nr-II612018-Skladu-Orzekajacego-Regionalnej-Izby-Obrachunkowej-we-Wrocla.html
2020-04-10, 20:51

Uchwała Nr II/61/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 2 lutego 2018 r.

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Legnicy przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej Legnicy nr XL/421/17 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy i uchwale Rady Miejskiej Legnicy nr XL/440/18 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2018

Metadane

Data publikacji : 07.02.2018
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Anna Klimczak Wydział Finansowy