Urząd Miasta Legnicy

http://um.bip.legnica.eu/uml/budzet-1/opinie-rio/19392,Uchwala-Nr-II3792017-Skladu-Orzekajacego-Regionalnej-Izby-Obrachunkowej-we-Wrocl.html
2020-04-10, 21:35

Uchwała Nr II/379/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Legnicy przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2018 rok

Metadane

Data publikacji : 18.12.2017
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Anna Klimczak Wydział Finansowy