Urząd Miasta Legnicy

http://um.bip.legnica.eu/uml/budzet-1/opinie-rio/17654,Uchwala-Nr-II402017-Skladu-Orzekajacego-Regionalnej-Izby-Obrachunkowej-we-Wrocla.html
2020-04-10, 20:00

Uchwała Nr II/40/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Legnicy przedstawionej w uchwałach Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2016 r. nr XXVII/269/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy i nr XXVII/270/16 w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2017

Metadane

Data publikacji : 31.01.2017
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnicy
Osoba udostępniająca informację:
Anna Klimczak Wydział Finansowy