Ostatnia aktualizacja strony: 11.12.2019, 13:57

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta - Archiwum

©-2019 Urząd Miasta Legnica. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL